3 Tak - CMK (500)

JK-El

Under våren 2018 kom JK-EL in i koncernen.
JK-EL Entreprenad & Services verksamhet omfattar i huvudsak projekterings-, konstruktions-, dokumentations- samt installationsarbeten inom el och tele & data, där vi kan ingå i stora entreprenader med tanke på den kompetens och kapacitet som finns i företaget idag. Företagets verksamhetsområde riktar sig i första hand till fastighetsinstallationer, villainstallationer, kontor, kommunala anläggningar samt kompletta lösningar inom industrin.

JK-EL Entreprenad & Service är idag ett väletablerat företag i nordvästra Skåne med omnejd.

För att få veta mer om JK-EL hänvisar vi er till deras separata hemsida tillsvidare
www.jk-el.se